SAPI: Akcia 1508 – Formuláre oznámení o uplatnení podpory

Zo stránky SAPI:

Nakoľko sa blíži čas opätovného podania oznámení na ÚRSO a regionálne distribučky (RDS) tak vám dávame pokope odkazy na ich formuláre o oznámení požadovaných údajov. Na ÚRSO by ste mali mať už všetci dávno podané (ak ste si splnili povinnosť do 30. 5).

Upozorňujem, že pre RDS je dátum 15. 8. termínom doručenia RDS – nie iba odovzdania na prepravu. Znamená to, že ak to chcete riešiť poštou – je to potreba aspoň 3 – 4 dni predom. (Každému sa však čudujem ak to chce riešiť iba poštou.)

Dôrazne však odporúčame osobné doručenie na podateľňu – a tu striktne vyžadovať aby ste na potvrdení o odovzdaní mali všetky nevyhnutné náležitosti. Teda nie len razítko podateľne, ale aj dátum doručenia a podpis preberajúcej osoby. Lebo sú prípady kedy potom zástupca RDS povedal, že bez podpisu je to len “účelovo” spravená pečiatka (teda vraj falošná).

Opätovne vyzývam na odovzdanie na podateľňu dňa 5. 8. o 10:00 – Odovzdanie oznámení.

 

Celý článok aj s linkami na formuláre je tu: odovzdanie: Akcia 1508 – Formuláre oznámení o uplatnení podpory.

Ďalšia aktivita

Odovzdanie oznámení o uplatnení podpory na rok 2016 – 5. 8. 2015

SAPI za našej spolupráce organizuje odovzdanie oznámení na RDS, preto aj mi zverejňujeme text oznamu:

Už viac ako pol roka zápasíme s nezmyselnou povinnosťou, ktorá pripravila množstvo z vás o podporu na rok 2015.
Pomaly sa blíži aj dátum kedy je potreba dat oznámenie na ÚRSO a distribučky na rok 2016.
V priebehu stretnutí nám opakovali, že ak je to taký dôležitý papier, prečo ste ho nedali aj viacej krát. A preto organizujeme dňa 5. 8. spoločné odovzdanie oznámení o podpore.
Preto chceme vyzvať všetkých výrobcov elektriny z OZE a KVET:

5. 8. o 10:00 si opätovne vytlačte svoje oznámenie v dvoch kópia ch a doneste na svoju distribučku – do Košíc, Žiliny aj Bratislavy.

Nie je to ani protest ani zhromaždenie, len odovzdanie zákonom vyžadovaného tlačivá.
Očakávam, že pri každej podateľni sa vytvorí aj dlhá fronta. Ale ved ten zbytočný papier je pre ÚRSO a distribučky “životne dolezity”, tak im doprajeme tú dôležitosť.

Pri ZSDis vás bude toho 5. 8. o 10:00 čakať Veronika Galeková a zo združenia Energia budúcnosti tam s ňou bude Laco Slebodnik.

Pri SSE-D budem 5. 8. o 10:00 vás čakať ja (Pavel Šimon) a od Asociácie malých vodných elektrárni tam bude jej predseda Vlado Mendel.

Na a na východe pri VSD budú zástupcovia Slovenskej bioplynovej asociácie – František Lizák a Dušan Jeleň.

Prosím vás aj tí čo ste už svoje oznámenie odovzdali, radšej to urobte ešte raz – nech máte dôkaz o splnení si povinnosti.

 

Na rade je Ústavný súd SR

Dnes odovzdal zástupca poslancov NR SR ich kompletné podanie na riešenie nesúladu zákona o podpore OZE s Ústavou SR.

Iniciatívu opozičných poslancov parlamentu na tlačovej konferencii o podaní zastupovali Alojz Přidal, Jozef Mikuš, Jozef Viskupič a tím líder SaS pre energetiku Karol Galek.

40 opozičných poslancov podpísaných pod týmto podaním zastupuje právna kancelária, ktorá patrí k najväčším expertom na energetické právo v Slovenskej republike – AK Semančín Poláček. Táto kancelária zastupuje poslancov aj v podaní na Ústavný súd SR vo veci G-komponentu.

K podaniu bol spracovaný aj podrobný rozbor dopadov na výrobcov, ale aj verejné financie a celkovo na stav Slovenska. Združenie požiadalo o autorizáciu zverejnenia. Ako náhle zúčastnené strany vyslovia súhlas zverejníme podrobnosti.

Súčasťou podania je žiadosť o jeho vybavenie mimo poradia – v bežnom slovníku predbežné opatrenie – tak aby rozhodnutie mohlo byť urobené skôr ako škody u alternatívnych výrobcov dosiahnú nevratné škody.

Odovzdania podania na bratislavskú pobočku ÚS SR sa zúčastnil Jozef Hudák za advokátsku kanceláriu Semančín & Poláček, ktoré pri podaní zastupuje poslancov NR SR, Ladislav Slebodník, ako náš predseda správnej rady združenia a Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE.

USSR1

 

USSR5

 

USSR2