Stav založenia O.Z. a spustená registrácia členov

Občianske združenie je formálne založené. Naše registračné číslo je VVS/I-900/90-46241. Proces žiadosti o IČO a následne otvorenie účtu je v riešení. Prvé ustanovujúce valné zhromaždenie prebehlo.

Pretože sme už reálne fungujúce združenie môžme spustiť registráciu členov. Registračný formulár nájdete na stránke: Registrácia. Na stretnutiach, kde sme riešili založenie O.Z. sme si odsúhlasili založenie O.Z. sme schválili aj výšku príspevku na 1% z (očakávaného) doplatku za výrobu elektriny na rok 2015. Minimálna suma však 50 € a strop 2000 €. Konečné členské odsúhlasí prvé riadne valné zhromaždenie všetkých členov.

V súčasnosti je možná iba registrácia. Po dokončení administratívnych formalít (IČO a účet) bude nasledovať aj prijatie členov a fakturácia.

Podporte O.Z. – staňte sa členom – podporíte seba a boj za slušné Slovensko a korektné vzťahy v energetike.