SAPI: Podanie na Ústavný súd – Akcia 1508

Pre všeobecnú informáciu:

Poslanecký návrh na Ústavný súd bol podaný 13.7.2015 a bola mu pridelená spisová značka RVP 10517/2015. Sudcom spravodajcom je doc. JUDr. Ladislav Orosz, Csc.

Celé znenie podania je zverejnené na internetovej stránke Ústavného súdu SR: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277954.

Celý text: www.SAPI.sk

SAPI: Akcia 1508 – Formuláre oznámení o uplatnení podpory

Zo stránky SAPI:

Nakoľko sa blíži čas opätovného podania oznámení na ÚRSO a regionálne distribučky (RDS) tak vám dávame pokope odkazy na ich formuláre o oznámení požadovaných údajov. Na ÚRSO by ste mali mať už všetci dávno podané (ak ste si splnili povinnosť do 30. 5).

Upozorňujem, že pre RDS je dátum 15. 8. termínom doručenia RDS – nie iba odovzdania na prepravu. Znamená to, že ak to chcete riešiť poštou – je to potreba aspoň 3 – 4 dni predom. (Každému sa však čudujem ak to chce riešiť iba poštou.)

Dôrazne však odporúčame osobné doručenie na podateľňu – a tu striktne vyžadovať aby ste na potvrdení o odovzdaní mali všetky nevyhnutné náležitosti. Teda nie len razítko podateľne, ale aj dátum doručenia a podpis preberajúcej osoby. Lebo sú prípady kedy potom zástupca RDS povedal, že bez podpisu je to len “účelovo” spravená pečiatka (teda vraj falošná).

Opätovne vyzývam na odovzdanie na podateľňu dňa 5. 8. o 10:00 – Odovzdanie oznámení.

 

Celý článok aj s linkami na formuláre je tu: odovzdanie: Akcia 1508 – Formuláre oznámení o uplatnení podpory.

Ďalšia aktivita

Odovzdanie oznámení o uplatnení podpory na rok 2016 – 5. 8. 2015

SAPI za našej spolupráce organizuje odovzdanie oznámení na RDS, preto aj mi zverejňujeme text oznamu:

Už viac ako pol roka zápasíme s nezmyselnou povinnosťou, ktorá pripravila množstvo z vás o podporu na rok 2015.
Pomaly sa blíži aj dátum kedy je potreba dat oznámenie na ÚRSO a distribučky na rok 2016.
V priebehu stretnutí nám opakovali, že ak je to taký dôležitý papier, prečo ste ho nedali aj viacej krát. A preto organizujeme dňa 5. 8. spoločné odovzdanie oznámení o podpore.
Preto chceme vyzvať všetkých výrobcov elektriny z OZE a KVET:

5. 8. o 10:00 si opätovne vytlačte svoje oznámenie v dvoch kópia ch a doneste na svoju distribučku – do Košíc, Žiliny aj Bratislavy.

Nie je to ani protest ani zhromaždenie, len odovzdanie zákonom vyžadovaného tlačivá.
Očakávam, že pri každej podateľni sa vytvorí aj dlhá fronta. Ale ved ten zbytočný papier je pre ÚRSO a distribučky “životne dolezity”, tak im doprajeme tú dôležitosť.

Pri ZSDis vás bude toho 5. 8. o 10:00 čakať Veronika Galeková a zo združenia Energia budúcnosti tam s ňou bude Laco Slebodnik.

Pri SSE-D budem 5. 8. o 10:00 vás čakať ja (Pavel Šimon) a od Asociácie malých vodných elektrárni tam bude jej predseda Vlado Mendel.

Na a na východe pri VSD budú zástupcovia Slovenskej bioplynovej asociácie – František Lizák a Dušan Jeleň.

Prosím vás aj tí čo ste už svoje oznámenie odovzdali, radšej to urobte ešte raz – nech máte dôkaz o splnení si povinnosti.

 

Na rade je Ústavný súd SR

Dnes odovzdal zástupca poslancov NR SR ich kompletné podanie na riešenie nesúladu zákona o podpore OZE s Ústavou SR.

Iniciatívu opozičných poslancov parlamentu na tlačovej konferencii o podaní zastupovali Alojz Přidal, Jozef Mikuš, Jozef Viskupič a tím líder SaS pre energetiku Karol Galek.

40 opozičných poslancov podpísaných pod týmto podaním zastupuje právna kancelária, ktorá patrí k najväčším expertom na energetické právo v Slovenskej republike – AK Semančín Poláček. Táto kancelária zastupuje poslancov aj v podaní na Ústavný súd SR vo veci G-komponentu.

K podaniu bol spracovaný aj podrobný rozbor dopadov na výrobcov, ale aj verejné financie a celkovo na stav Slovenska. Združenie požiadalo o autorizáciu zverejnenia. Ako náhle zúčastnené strany vyslovia súhlas zverejníme podrobnosti.

Súčasťou podania je žiadosť o jeho vybavenie mimo poradia – v bežnom slovníku predbežné opatrenie – tak aby rozhodnutie mohlo byť urobené skôr ako škody u alternatívnych výrobcov dosiahnú nevratné škody.

Odovzdania podania na bratislavskú pobočku ÚS SR sa zúčastnil Jozef Hudák za advokátsku kanceláriu Semančín & Poláček, ktoré pri podaní zastupuje poslancov NR SR, Ladislav Slebodník, ako náš predseda správnej rady združenia a Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE.

USSR1

 

USSR5

 

USSR2

Prečo sa 1/15 rovná 1/40?

Popri tlačovej konferencii k podaniu poslancov na Ústavný súd poskytol predseda združenia p. Slebodník rozhovor pre Energie-Portal.sk: Hrozba prepúšťania je reálna, tvrdí výrobca zelenej elektriny.

Celý rozhovor a jeho prepis si tak môžte pozrieť. Na uvedenom odkaze.

1/15 = 1/40 – platný nezmysel

Som veľmi rád, že p. redaktor hneď na začiatku položil dosť častú otázku, parafrázujem: „Ľudia hovoria, že výrobcom vypadne iba jeden rok z 15 ročnej odpory, to vadí?“. A odpoveď je veľmi jednoduchá – SAMOZREJME ÁNO. 

Nechápem ako sa niekto môže pozastaviť nad tým, že výrobcovia bojujú o svoje peniaze. Veď nikoho by podobná otázka nenapadla pri normálnom zamestnancovi, pri inom podnikaní, ani pri plate hocijakého úradníka.

Bežný človek robí povedzme od 22 do 62 – to je 40 rokov práce a 40 ročných príjmov. Ak by zamestnanec celý rok robil a nedostal za ten rok žiadnu výplatu asi by mal existenčné problémy. A to je „len“ 1/40 jeho celkového očakávaného príjmu.  To je teda podstatne menej ako pri výrobcovi, ktorému bolo ukradnuté až 1/15 príjmu. Ale v oboch prípadoch je to jeden rok.

Za niekoľko posledných rokov sme boli svedkami protestov zamestnancov, keď im nebola vyplatená mzda za tri, štyri mesiace (dokonca nie celý rok) a prakticky každý plne chápal oprávnenosť ich požiadaviek. Keď poškodení živnostníci bojovali proti Váhostavu, tiež nik nepochyboval o ich oprávnenej požiadavke.

Prečo teda v tejto súvislosti vznikne myšlienka „veď to je iba jeden rok?“.

Mini fotoseriál z protestu 23. 6. pred Úradom vlády

Protest sme mali nahlásený od 11:00 a keďže pršalo, tak viac ako ľudí sú vidno dáždniky.
Zhromazdenie1

Na nepriaznivé počasie nás však predpoveď upozornila, tak sme sa zariadili aj prístreškom.

Zhromazdenie2
Akciu moderovala p. Veronika Galeková zo SAPI, situáciu zhrnul Pavel Šimon tiež zo SAPI, o svojom trápení porozprával p. František Lizák. Ako poľnohospodár sa s partnerom rozhodli pomôcť Slovensku aj sebe a investovali do bioplynky. To čo sa zdalo ako dobrý nápad, veď to je aj podporené zákonom, sa ukázalo ako katastrofa. Pod tlakom nezákonných akcií distribučiek bude musieť prepustiť svojich dlhoročných kolegov. Pri rozprávaní to bolo aj počuť na jeho hlase. To už nebol hnev, ale smútok a ľútosť. Aj preto sa podujal pomôcť pri založení združenia a je jeho podpredsedom.

Prejav1

Prejav2

Odkaz je jasný a dal sa aj prečítať z okien úradu.

Plakaty

Počas protestu bola spustená aj petícia, ktorú mohli prítomní občania podpísať.

Podpisy

O 11:30 začala aj tlačový brífing.  Médiám o svojich trápeniach porozprávali p. Ľubomír Hnát z RD Plavnica, aj pre neho a jeho poľnohospodárov sa stalo osudným uveriť sľubom vlády. P. Peter Pavlanský kúpil malú vodné elektráreň až v septembri 2014. Nekúpil Gabčíkovo, alebo Liptovskú Maru, ale maličkú elektráreň na Spiši. Od majiteľa, ktorý je prevádzkoval 20 rokov a už chcel ísť do dôchodku. O svojej neradostnej budúcnosti povedala aj zamestnankyňa na družstve. Ako povedala: „Čo myslíte, kto ma na východe ako 53 ročnú zamestná?“. A nakoniec aj novinárom povedal svoje p,. Lizák.

Tlacovka1

Na záver sme odniesli 3 500 oznámení na podateľňu Úradu vlády. Ten sa riadi úradnými hodinami, a nie tým čo potrebujú ľudia. Tak sme museli počkať do otvorenia úradných hodín.

Podatelna1

P.S.: ak máte niekto fotky, ktoré by ste nám chceli poslať, tak ich radi príjmeme – info@EnergiaBuducnostiOZ.sk

Petícia na podporu zelenej energie

Na proteste pred Úradom vlády sme spustili aj petíciu na podporu zelenej energie.

Obsah petície je tu:

Obnoviteľné zdroje energie (ďalej len OZE) sú obeťou rastúceho tlaku. Tento tlak sa pre mnohých výrobcov stáva neznesiteľný a  ohrozuje budúcnosť zelenej energie na Slovensku. Poslednou kvapkou je pochybné odňatie podpory viac ako 1100 výrobcom elektriny. Tento postup považujeme za protiprávny. V právnom štáte je neprípustné, aby komerčná distribučná spoločnosť odňala výrobcom elektriny podporu iba obyčajným listom, bez riadneho administratívneho rozhodnutia voči ktorému sa výrobca môže brániť, a ktoré je výsledkom spravodlivého konania. Nehovoriac o zjavnej neprimeranosti a likvidačnom charaktere sankcie. Práve obnoviteľné zdroje energie prispeli k zásadnému zníženiu trhovej ceny elektriny. Táto zmena sa však neprejavila na znížení koncovej ceny elektriny pre občanom Slovenskej republiky.“

 

TOUTO PETÍCOU ŽIADAME:

  • zníženie koncovej ceny elektriny,
  • zjednodušenie právneho prostredia pri výrobe elektriny z OZE pre vlastnú spotrebu,
  • rovnocenné postavenie pre výrobcov elektriny z OZE,
  • ochranu právnej istoty pri podpore OZE a rešpektovanie základných princípov právneho štátu,
  • zrušenie sankcie odňatia ročnej podpory pre výrobcov elektriny z OZE.

Energia budúcnosti o.z., Robotnícka 9719, 03601 Martin; www.EnergiaBuducnostiOZ.sk

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: Ing. Ladislav Slebodník trvale bytom Popradská 41, 821 06 Bratislava.

Podpísaný petičný hárok prosíme doručte na adresu: Energia budúcnosti o.z., Robotnícka 9719, 03601 Martin

Petičné hárky na stiahnutie, vytlačenie a podpisy sú k dispozícii tu: Peticia_OZE_EnergiaBuducnosriOZ.

Dajme vedieť našim politickým vodcom, že želania občanov sa rozchádzajú s ich vyjadreniami a smerovaním. V prípade informačných potrieb sme vám k dispozícii aj na Info@EnergiaBuducnostiOZ.sk.

 

Problémy rozvoja slovenských OZE na pôde Európskeho paramentu

Slovenský europoslanec p. Štefanec informoval o problémoch slovenských alternatívnych výrobcov na pôde parlamentu:

Prvé výsledky protestu v Bratislave

Hneď na začiatku sa chceme poďakovať všetkým, ktorí aj napriek daždivému a chladnému počasiu prišli do Bratislavy pred Úrad vlády žiadať spravodlivosť, ktorí prišli pánovi premiérovi povedať, že keď mohol bojovať ako lev za 1 500 postihnutých občanov v kauze Váhostav, tak by to isté mohol urobiť aj pre  3 500 občanov.

Protest a časti jeho priebehu si môžte pozrieť na webe energie-portal.sk: Výrobcovia elektriny z OZE protestovali pred úradom vlády.

Ďalší energetický web energia.dennikn.sk sa téme tiež venuje: Výrobcovia zelenej elektriny sa obrátili na Roberta Fica

Aj samotný DenníkN.sk spracoval a zverejnil reportáž z protestu: Fico pripraví o prácu 3 500 ľudí, protestujú výrobcovia elektriny

Ďalší denník SME.sk tiež o proteste informuje: Vláda dáva červenú zelenej energii

Aj Tlačová agentúra SR zverejnila správu z protestu: Vláda SR dáva podľa výrobcov elektriny z OZE červenú zelenej energii

Protest výrobcov elektriny z OZE – vláda pripraví o prácu 3500 ľudí?

Ďalšie video z Martina

Na našom youtube kanáli máme prvé video. Je to iné spracovanie od iného kameramana, len veľmi dobre spracovaný zostrih bez komentárov. Ale tiež veľmi dobré, skoro ako to z TV Poprad.

Video je tu: