SAPI: Podanie na Ústavný súd – Akcia 1508

Pre všeobecnú informáciu:

Poslanecký návrh na Ústavný súd bol podaný 13.7.2015 a bola mu pridelená spisová značka RVP 10517/2015. Sudcom spravodajcom je doc. JUDr. Ladislav Orosz, Csc.

Celé znenie podania je zverejnené na internetovej stránke Ústavného súdu SR: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277954.

Celý text: www.SAPI.sk

Na rade je Ústavný súd SR

Dnes odovzdal zástupca poslancov NR SR ich kompletné podanie na riešenie nesúladu zákona o podpore OZE s Ústavou SR.

Iniciatívu opozičných poslancov parlamentu na tlačovej konferencii o podaní zastupovali Alojz Přidal, Jozef Mikuš, Jozef Viskupič a tím líder SaS pre energetiku Karol Galek.

40 opozičných poslancov podpísaných pod týmto podaním zastupuje právna kancelária, ktorá patrí k najväčším expertom na energetické právo v Slovenskej republike – AK Semančín Poláček. Táto kancelária zastupuje poslancov aj v podaní na Ústavný súd SR vo veci G-komponentu.

K podaniu bol spracovaný aj podrobný rozbor dopadov na výrobcov, ale aj verejné financie a celkovo na stav Slovenska. Združenie požiadalo o autorizáciu zverejnenia. Ako náhle zúčastnené strany vyslovia súhlas zverejníme podrobnosti.

Súčasťou podania je žiadosť o jeho vybavenie mimo poradia – v bežnom slovníku predbežné opatrenie – tak aby rozhodnutie mohlo byť urobené skôr ako škody u alternatívnych výrobcov dosiahnú nevratné škody.

Odovzdania podania na bratislavskú pobočku ÚS SR sa zúčastnil Jozef Hudák za advokátsku kanceláriu Semančín & Poláček, ktoré pri podaní zastupuje poslancov NR SR, Ladislav Slebodník, ako náš predseda správnej rady združenia a Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE.

USSR1

 

USSR5

 

USSR2