Prečo sa 1/15 rovná 1/40?

Popri tlačovej konferencii k podaniu poslancov na Ústavný súd poskytol predseda združenia p. Slebodník rozhovor pre Energie-Portal.sk: Hrozba prepúšťania je reálna, tvrdí výrobca zelenej elektriny.

Celý rozhovor a jeho prepis si tak môžte pozrieť. Na uvedenom odkaze.

1/15 = 1/40 – platný nezmysel

Som veľmi rád, že p. redaktor hneď na začiatku položil dosť častú otázku, parafrázujem: „Ľudia hovoria, že výrobcom vypadne iba jeden rok z 15 ročnej odpory, to vadí?“. A odpoveď je veľmi jednoduchá – SAMOZREJME ÁNO. 

Nechápem ako sa niekto môže pozastaviť nad tým, že výrobcovia bojujú o svoje peniaze. Veď nikoho by podobná otázka nenapadla pri normálnom zamestnancovi, pri inom podnikaní, ani pri plate hocijakého úradníka.

Bežný človek robí povedzme od 22 do 62 – to je 40 rokov práce a 40 ročných príjmov. Ak by zamestnanec celý rok robil a nedostal za ten rok žiadnu výplatu asi by mal existenčné problémy. A to je „len“ 1/40 jeho celkového očakávaného príjmu.  To je teda podstatne menej ako pri výrobcovi, ktorému bolo ukradnuté až 1/15 príjmu. Ale v oboch prípadoch je to jeden rok.

Za niekoľko posledných rokov sme boli svedkami protestov zamestnancov, keď im nebola vyplatená mzda za tri, štyri mesiace (dokonca nie celý rok) a prakticky každý plne chápal oprávnenosť ich požiadaviek. Keď poškodení živnostníci bojovali proti Váhostavu, tiež nik nepochyboval o ich oprávnenej požiadavke.

Prečo teda v tejto súvislosti vznikne myšlienka „veď to je iba jeden rok?“.

Média o martinskom proteste – pozvánka do Bratislavy

Regionálna televízia – TV Poprad – spracovala a odvysielala reportáž z nášho martinského protestu. Keďže si ÚRSO stále omieľa ich pesničku, že „oni chudáci za nič nemôžu“ príďme im do Bratislavy 23. 6 o 11:00 ukázať, že sa mýlia – Protestné zhromaždenie v Bratislave 23. 6. o 11:00

Reportáž priamo na TV Poprad: TVPoprad.sk/vyrobcovia-energii-prisli-kvoli-byrokracii-o-prijmy/

Kto má rád vysielanie na YouTube tak je tu:

Zdieľajte, ukážte ďalším a najmä príďte vysloviť svoju nespokojnosť so stavom republiky do Bratislavy pred Úrad vlády. Ako sa vyjadril p. premiér v Smere sa nedeje nič náhodne. To teda znamená, že predseda ÚRSO – nominant Smeru nekoná svojvoľne. Znamená to, že distribučky spoluvlastnené ministerstvom (pod riadením Smeru) si túto aktivitu dovoľujú s požehnaním Smeru. Ak chcete vrátiť vaše peniaze, tak si o ne príďte povedať pred Úrad vlády.

Ohavnosť návrhu G-komponentu

V jednej veci sú ÚRSO a distribučky dobrí: zlodejinu a zbojstvo vydávajú za legálnu činnosť za účelom konania dobra v prospech spotrebiteľa. A nakoľko energetika bola do nedávna oblasť uzavretej spoločnosti, málokto jej detailne rozumie. Zákony a iná legislatíva sú tak chaoticky napísané, že im to dovoľuje robiť „v medziach“ zákona. Posledným príkladom je návrh distribučiek na „zrovnoprávnenie“ platby za rezerváciu kapacity výrobcov a odberateľov. Pod týmto klamlivým vyhlásením chcú aby sa platba za rezerváciu kapacity výrobcu (tzv. G-komponent) zvýšila na rovnakú hodnotu ako u spotrebiteľa.

Čo to predstavuje v detailných číslach je rozobraté na stránke SAPI: Číselná podstata G-komponentu. Tu si pozrieme dvojitú podstatu tejto lumpárny.

1. EU legislatíva výslovne dovoľuje zaviesť G-komponent, ale v maximálnej výške 0,5 €/MWh. Pri tom ako je navrhovaný, ale bude podľa typu zdroja od 8 €/MWh do viac ak 64 €/MWh. To znamená, že 16 krát až 128 krát prekračuje povolený limit.

2. Už to je samo osebe zlé, ale ohavnejšie je ako sa oháňajú zrovnoprávňovaním a pritom chcú aby sa za jednu vec platili poplatky dvakrát – na strane spotrebiteľa aj výrobcu.

Prirovnať rezerváciu kapacity k niečomu, čo bežne poznáme, je bohužiaľ pomerne ťažké. Najbližší príklad je asi diaľničná známka. Aj tou si kupujete „možnosť“ ísť po diaľnici. „Rezervujete“ si možnosť diaľnicu kedykoľvek využiť.

A teraz k tej dvojnásobnej platbe: najlepšie je príklad – zákazník je zo Žiliny a chce si dačo kúpiť v Bratislave – pôjde svojím autom a aj po diaľnici – musí si teda kúpiť diaľničnú známku. Ale predávajúci v Bratislave si predsa, pre to aby mohol prichádzajúcemu žilinčanovi niečo predať, nebude kupovať diaľničnú známku. To je proste starosť žilinčana.

No a v tomto prípade je distribučná sústava (distribučka) práve tá diaľnica. A popri tom hovoria, že aj predajca aj klient si musia kúpiť diaľničnú známku, lebo na prevoz toho tovaru od predajcu sa ku klientovi dostane po diaľnici.

ÚRSO vyhláškou č. 221/2013 zaviedla povinnosť výrobcov elektriny platiť elektrickú „diaľničnú známku“ aj druhej strane (v príkladu vyššie predajca) – len vo výške 30 % normálnej diaľničnej známky. Distribučky v záujme „rovnoprávnosti“ žiadajú aby si aj výrobca aj klient platil rovnakú „diaľničnú známku“ – rezerváciu kapacity. Za jeden prenos elektriny od výrobcu ku klientovi dve „diaľničné známky“.

Z prirovnania k diaľničnej známke je vidno, že jediný profitujúci je distribučka – lebo na rozdiel od tej známky – ona je ten ktorý dostane peniaze za rezerváciu kapacity.

A ešte je tu ďalší rozmer:

V prípade s normálnym tovarom, keby aj bol predajca (každý) si povinný kúpiť známku tiež, prosto ju dá do predajných nákladov – do ceny tovaru. Klient to bude musieť zaplatiť, lebo aj tak všetci predajcovia majú tú známku zahrnutú v cene. V takom prípade je šťastná distribučka – má dve platby, predajcovi je to jedno, lebo náklad presunul na klienta. A ten jediný je nešťastný lebo platil známku dvakrát. To je predstava rovnoprávnosti v podaní distribučky. Ja tomu hovorím zlodejina.

Bohužiaľ pre výrobcu elektriny (opäť predajca z príkladu) energetika je regulovaná oblasť a tú „diaľničnú známku“ si nesmie preniesť do nákladov. A zaplatí ju zo svojho zisku. A teraz sa dostávame k podstate „rovnoprávnosti“ podľa distribučky – výrobca aj klient sú nešťastný (obaja platia svoju známku) len distribučka opäť šťastná – má dve platby poplatku za jednu službu. Opäť ako v odstavci vyššie je to zlodejina, len na inom časti reťazca.

Ďalší pádny dôvod na účasť na protestnom zhromaždení

V pondelok bolo ukončené pripomienkové konanie k novele Vyhlášky ÚRSO č. 221/2013 Z. z., o cenovej regulácii v elektroenergetike. SAPI aj iní požadujú zrušenie odsekov kde sa zavádza G-komponent – jeho zavedenie porušuje množstvo legislatívnych aktov. Ako „protinávrh“ je záujem všetkých troch distribučiek zvýšiť G-komponent na 100 % – teda na 3,33 násobok.

Protest dostáva rozmer na ktorý sa už snažíme ukázať dlhšie – strata podpory nie je náhodný jav, je to programové ničenie vašich privátnych investícií. Je to pokus ako z energetiky vytlačiť nové trendy (OZE a distribuovanú, decentralizovanú energetiku) a zakonzervovať zisky v malej skupine vyvolených. Na tento ciel využijú akúkoľvek taktiku, vrátane zavádzania a označovanie falošných vinníkov. Ukazuje na to aj článok Kam sa stratila necelá miliarda?

Preto by mali protest podporiť nie len okradnutí výrobcovia, ale všetci alternatívni výrobcovia elektriny z OZE aj KVET.