SAPI: Podanie na Ústavný súd – Akcia 1508

Pre všeobecnú informáciu:

Poslanecký návrh na Ústavný súd bol podaný 13.7.2015 a bola mu pridelená spisová značka RVP 10517/2015. Sudcom spravodajcom je doc. JUDr. Ladislav Orosz, Csc.

Celé znenie podania je zverejnené na internetovej stránke Ústavného súdu SR: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277954.

Celý text: www.SAPI.sk