Prvé postrehy a poďakovanie – Martin 29. 5.

Tak sme dnes zrealizovali prvý protest proti zlodejinám v energetike. Hneď na začiatku sa chcem poďakovať všetkým, ktorí si povedali, že už je dosť toho aby nám z našich vreciek brali a sebe strkali.

Pred jedenástou sme sa začali organizovať a využili parkovisko a uličku pri Martinskej pobočke ÚRSO.

Pri ÚRSO 1

Pevne veríme, že odkaz, ktorý sme začali odovzdávať pomôže aby sa nenaplnilo motto akcie a aj tohto článku:

Prečo si pes líže gule?

Lebo môže.

Prečo nás páni okradli?

Lebo môžu.

Ak sa nebudeme aktívne brániť, dovolia si viac. Pri regionálnych stretnutiach a pri minulotýždňovom rokovaní na EK v Bruseli sme o ďalšej zlodejine rozprávali „hypoteticky“ – v pondelok sa to od distribučiek ukázalo ako skutočné – návrhom navýšenia G-komponentu na vyše trojnásobok.

Na proteste sme ukázali, že predseda Holjenčík je posledným harabinom v slovenských úradoch. Po hlavnej časti protestu sme sa cez pešiu zónu Martina vybrali k rezidencii tohto harabina energetiky. Po ceste napadlo jedného z protestujúcich ešte lepšie prirovnanie:

Zdravotníctvo malo svojho Pašku –

Energetika má Holjenčíka

A pevne veríme, že sa odoberie do rovnakej histórie ako už takmer zabudnutý Harabin a dúfajme zabudnutý Paška.

Na plote „malého“ predsedu (ÚRSO) – Holjenčíka sme nechali symboly: čierne stužky – lebo pochováva obnoviteľné zdroje a s nimi aj pracovné miesta v regiónoch kde sa asi ani nevyskytol. A ako symbol nádeje, že sa spamätá, sme mu nechali aj zámky – za takými sa môže ocitnúť pokiaľ neprestane porušovať zákony.

Zamka1

Zamka2

Na záver ešte odkaz aj „veľkému“ predsedovi (vlády) aby vedel, že si v kurníku drží škodnú. Zatiaľ sa zdá, že nosí zlaté vajce popularity – manipuluje s cenami energií, nie ako je realita, ale na objednávku. Malý predseda sa nehanbí okradnúť svojou nečinnosťou 1200 výrobcov. A svojou činnosťou prekračovať zákony a vykonávať ďalšie zbojstvá. Len by si veľký predseda mal uvedomiť, že aj my obyčajní Slováci máme hranice, za ktoré už nie sme schopní ustúpiť. A toto je už tá čiara – ďalej už nás tisnúť nemôže.

Odkaz predsedom

 

Z akcie máme urobené dva filmové záznamy – v krátkych dňoch ich zostriháme a pustíme von.

Chcem vás požiadať o viac vecí:

  • maličkosť – ak máte a vy pekné fotky pošlite mi – info@EnergiaBuducnostiOZ.sk
  • podstatne viac ako maličkosť – i napriek tomu, že nás boli slušné stovky, stále sa neprišla brániť väčšina – veď výrobcov je do 3000, v akcii 1508 ošmekli 1200 výrobcov – z nich okolo poloviny dnes prišlo, na začiatok slušné. O dva týždne v Bratislave to bude málo. Šírte informácie medzi ľudí – to je tá prosba.

Jeden z používaných mýtov je zdraženie elektriny vďaka OZE – tu je viac vysvetlenia: Kam sa stratila necelá miliarda?

AK SA NEOZVEME TAK „Lebo môžu“ BUDE PLATIŤ NAĎALEJ.

 

 

Tlačová správa občianskeho združenia Energia budúcnosti

Dnes sme do Martina zvolali protestné zhromaždenie alternatívnych výrobcov elektriny – všetkých, ktorí vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Miesto protestu sme zvolili symbolicky pred budovou martinskej pobočky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 Prečo ÚRSO? Lebo sám úrad to má na svojej stránke: „Úrad, ako štátna autorita … zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Musí pritom dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov, rovnako ako aj na záujmy investorov. … musí preto vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, … aby boli ceny (a podmienky – naša poznámka) spravodlivé pre obe strany.“. Úrad pomáha vytvárať zlodejinu veľkých na malých a ešte  to vydáva za spravodlivosť.

Prečo Martin? Lebo život je aj inde ako v Bratislave. Alternatívni výrobcovia vytvárajú hodnoty po celom Slovensku – vyrábajú elektrinu blízko jej spotreby, vytvárajú pracovné miesta aj tam kde ešte nedošla diaľnica, tam kde je vysoká nezamestnanosť.

 

Alternatívni výrobcovia investovali svoje peniaze do výroby elektriny z OZE a KVET vo viere, že sme štandardná krajina, kde zákony platia, kde súdy chránia slabších a nedovoľujú útlak silných. Kde si úrady platené z našich daní vykonávajú svoju prácu, tak ako im zákony a ústava dovoľuje a prikazuje. Investovali vo viere, že úradník je ten kto má rovnaký meter pre každého, a nie je to všemocný „zemepán“ alebo „straník“, ktorý na základe svojej ľubovôle rozhodne ako sa mu zapáči.

Čo chceme?

Chceme len „maličkosti“:

  1. Nech prestane ÚRSO a jeho predseda vykladať zákon a zneužívať svoje postavenie – aj na neho platia naše Ústava a zákony.
  2. Aby ÚRSO prestalo vykonávať právomoci parlamentu – zavádzanie nových poplatkov je podľa Ústavy SR právomoc iba zákonov a teda NR SR, nie vyhlášky ÚRSO.
  3. Aby ÚRSO plnilo svoju úlohu a dozeralo a na plnenie zákonov – tak ako mu to ukladá jeho zákon aj zákon o energetike.
  4. Aby si prestali „distribučky“ – pološtátne spoločnosti (ZSDis a.s., SSE-D a.s. a VSD a.s.) – prisvojovať právomoc, ktorú im nik nedal. Distribučky nemajú posudzovať napĺňanie zákona. Na to je tu ÚRSO a Slovenská obchodná inšpekcia a ich správne konanie.
  5. Základnú a slušnú komunikáciu – výrobcovia vraj porušili zákon už 15. 8. – avšak do 17. 12. s nimi nik nezačal žiadne konanie. Následne výrobcom obyčajným listom oznámili, že im zoberú aj státisíce €. Bez možnosti dokázať, že si výrobca povinnosti splnil.
  6. Aby úrad a distribučky prestali ohlupovať ľudí svojimi dezinformáciami – OZE elektrinu zlacnilo, nie zdraželo; OZE je energetická šanca pre Slovensko a nie ako hovoria nechcená záťaž; OZE vytvára pracovné miesta a pomáha aj podnikateľom (bohužiaľ bez rozdielu príslušnosti k strane).

Ohavnosť návrhu G-komponentu

V jednej veci sú ÚRSO a distribučky dobrí: zlodejinu a zbojstvo vydávajú za legálnu činnosť za účelom konania dobra v prospech spotrebiteľa. A nakoľko energetika bola do nedávna oblasť uzavretej spoločnosti, málokto jej detailne rozumie. Zákony a iná legislatíva sú tak chaoticky napísané, že im to dovoľuje robiť „v medziach“ zákona. Posledným príkladom je návrh distribučiek na „zrovnoprávnenie“ platby za rezerváciu kapacity výrobcov a odberateľov. Pod týmto klamlivým vyhlásením chcú aby sa platba za rezerváciu kapacity výrobcu (tzv. G-komponent) zvýšila na rovnakú hodnotu ako u spotrebiteľa.

Čo to predstavuje v detailných číslach je rozobraté na stránke SAPI: Číselná podstata G-komponentu. Tu si pozrieme dvojitú podstatu tejto lumpárny.

1. EU legislatíva výslovne dovoľuje zaviesť G-komponent, ale v maximálnej výške 0,5 €/MWh. Pri tom ako je navrhovaný, ale bude podľa typu zdroja od 8 €/MWh do viac ak 64 €/MWh. To znamená, že 16 krát až 128 krát prekračuje povolený limit.

2. Už to je samo osebe zlé, ale ohavnejšie je ako sa oháňajú zrovnoprávňovaním a pritom chcú aby sa za jednu vec platili poplatky dvakrát – na strane spotrebiteľa aj výrobcu.

Prirovnať rezerváciu kapacity k niečomu, čo bežne poznáme, je bohužiaľ pomerne ťažké. Najbližší príklad je asi diaľničná známka. Aj tou si kupujete „možnosť“ ísť po diaľnici. „Rezervujete“ si možnosť diaľnicu kedykoľvek využiť.

A teraz k tej dvojnásobnej platbe: najlepšie je príklad – zákazník je zo Žiliny a chce si dačo kúpiť v Bratislave – pôjde svojím autom a aj po diaľnici – musí si teda kúpiť diaľničnú známku. Ale predávajúci v Bratislave si predsa, pre to aby mohol prichádzajúcemu žilinčanovi niečo predať, nebude kupovať diaľničnú známku. To je proste starosť žilinčana.

No a v tomto prípade je distribučná sústava (distribučka) práve tá diaľnica. A popri tom hovoria, že aj predajca aj klient si musia kúpiť diaľničnú známku, lebo na prevoz toho tovaru od predajcu sa ku klientovi dostane po diaľnici.

ÚRSO vyhláškou č. 221/2013 zaviedla povinnosť výrobcov elektriny platiť elektrickú „diaľničnú známku“ aj druhej strane (v príkladu vyššie predajca) – len vo výške 30 % normálnej diaľničnej známky. Distribučky v záujme „rovnoprávnosti“ žiadajú aby si aj výrobca aj klient platil rovnakú „diaľničnú známku“ – rezerváciu kapacity. Za jeden prenos elektriny od výrobcu ku klientovi dve „diaľničné známky“.

Z prirovnania k diaľničnej známke je vidno, že jediný profitujúci je distribučka – lebo na rozdiel od tej známky – ona je ten ktorý dostane peniaze za rezerváciu kapacity.

A ešte je tu ďalší rozmer:

V prípade s normálnym tovarom, keby aj bol predajca (každý) si povinný kúpiť známku tiež, prosto ju dá do predajných nákladov – do ceny tovaru. Klient to bude musieť zaplatiť, lebo aj tak všetci predajcovia majú tú známku zahrnutú v cene. V takom prípade je šťastná distribučka – má dve platby, predajcovi je to jedno, lebo náklad presunul na klienta. A ten jediný je nešťastný lebo platil známku dvakrát. To je predstava rovnoprávnosti v podaní distribučky. Ja tomu hovorím zlodejina.

Bohužiaľ pre výrobcu elektriny (opäť predajca z príkladu) energetika je regulovaná oblasť a tú „diaľničnú známku“ si nesmie preniesť do nákladov. A zaplatí ju zo svojho zisku. A teraz sa dostávame k podstate „rovnoprávnosti“ podľa distribučky – výrobca aj klient sú nešťastný (obaja platia svoju známku) len distribučka opäť šťastná – má dve platby poplatku za jednu službu. Opäť ako v odstavci vyššie je to zlodejina, len na inom časti reťazca.

Schizofrenia alebo faloš?

Smer-SD na svojom sneme a následne smer vláda prijala „Ficov sociálny balíček“. Nechcem pitvať celý rozsah tej mizérie, ale opatrenie č. 13 je ukážka toho čo je v nadpise: Schizofrenia alebo faloš?

Najskôr znenie toho opatrenia: „13. Príspevok na ekologické zdroje energie pre domácnosti. Ide o fotovoltické panely, veterné turbínky, slnečné kolektory či tepelné čerpadlá. Ľudia budú dostávať poukážky, ktoré pokryjú časť nákladov.“ Alebo skrátene tu: príspevok pre domy na ekologické zdroje energie.

O čom to teda je? Na jednej strane sa snažia zničiť už fungujúce OZE – veľa príspevkov sme o tom popísali: 1, 2, 3, … Na druhej strane – príspevok pre domy na ekologické zdroje energie?

A navyše to len „reinkarnovali“ to čo už 17 mesiacov sľubujú za EU fondy – Malé zdroje do 10 kW. Vec, ktorú SAPI a EnergiaWeb kritizuje pre opakované a odsúvané sľuby. Je vraj na to 100 mil. € z EU, SIEA na tom pracuje už dlho a intenzívne, ale…

Dá sa im však veriť, že si v krátkej budúcnosti nerozpomenú, že by to mohli zdaniť, zaviesť na to nejaký poplatok a podobne? Neviem čo je pre Slovákov horšie (Schizofrenia alebo faloš), ale obe možnosti sú zlé.

Tradičný záver: príďte v piatok do Martina naštartovať občiansky odpor proti klamstvu a rabovačke súkromného. Veď sa to len opakuje s iným názvom – CT, Váhostav, odobratie podpory, … Ak sa nezačneme brániť, budú len skrutku uťahovať.

Ďalší pádny dôvod na účasť na protestnom zhromaždení

V pondelok bolo ukončené pripomienkové konanie k novele Vyhlášky ÚRSO č. 221/2013 Z. z., o cenovej regulácii v elektroenergetike. SAPI aj iní požadujú zrušenie odsekov kde sa zavádza G-komponent – jeho zavedenie porušuje množstvo legislatívnych aktov. Ako „protinávrh“ je záujem všetkých troch distribučiek zvýšiť G-komponent na 100 % – teda na 3,33 násobok.

Protest dostáva rozmer na ktorý sa už snažíme ukázať dlhšie – strata podpory nie je náhodný jav, je to programové ničenie vašich privátnych investícií. Je to pokus ako z energetiky vytlačiť nové trendy (OZE a distribuovanú, decentralizovanú energetiku) a zakonzervovať zisky v malej skupine vyvolených. Na tento ciel využijú akúkoľvek taktiku, vrátane zavádzania a označovanie falošných vinníkov. Ukazuje na to aj článok Kam sa stratila necelá miliarda?

Preto by mali protest podporiť nie len okradnutí výrobcovia, ale všetci alternatívni výrobcovia elektriny z OZE aj KVET. 

Podrobnosti o piatkovom proteste o 11:00 v Martine

Prípravný výbor občianskeho združenia oznamuje, že termín začiatku protestného zhromaždenia bude o 11:00. Miesto zhromaždenia je pri budove pobočky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na ul. Pavla Mudroňa 45 v Martine. Organizátorov nájdete podľa červenej pásky alebo oranžovej vesty.

Okrem samotného zhromaždenia môžte tento čas využiť aj na odovzdanie vašej žiadosti o začatie správneho konania vôči vašej distribučke. Vzor žiadosti je tu: sapi.sk/dalsia-legislativna-aktivita-pouzitelna-kazdym-vyrobcom…. V kontaktoch SAPI nájdete aj komu volať alebo mailovať ako potrebujete poradiť.

Na viacerých slovenských weboch je tlačová správa SAPI, že EK (presne DG for Energy) zaháji vyšetrovanie Slovenska (SME.sk, VEnergetike.sk, Energia.DennikN.sk, …), len prosím vás nepodľahnite mylnému pocitu, že „teraz to má v ruke Brusel a on to za nás vyrieši“. Pokiaľ sa sami nezačneme dobíjať o svoje práva, tak nám ich iný nebude nosiť na podnose.

Ako už odznelo – pripomeniem – toto sa netýka len 1 200 výrobcov, ale všetkých. V ďalšom období si môžu na vás vymyslieť iné zneužitie zákona. A nič iné ako zneužitie zákona to nie je. A ak sa k tomu odhodlali raz – čo im bude brániť to inde a inak zopakovať?

Protesty proti nezákonnému konaniu v energetike – Akcia 1508

Na začiatok si pomôžem textom zo stránky SAPI – nášho podporovateľa:

Situácia v plánovane vykonávanej zlodejine – odobratia podpory na rok 2015, alebo ako tomu hovoríme tu Akcia 1508 – sa dostala do ďalšej etapy. Etapy ráznych protestov.

Za prvú štvrtinu roka sme prešli viacerými fázami. Od prvotnej eufórie, že sa to dá slušne vyriešiť – veď to bol len omyl, ktorý sa dá a chce napraviť, sme sa cez precitnutie – keď sme zistili, že to je plánované a riadené ničenie alternatívnej energetiky, dostali k etape nádeje na slušnosť.

V etape nádeje na slušnosť sa časť aktívnych rozhodla za svoje majetky legálne a právne bojovať – bolo podané množstvo predbežných opatrení, žalôb a trestných oznámení. Druhá časť (pomerne veľká) si povedala, že tí aktívni vlastne pomôžu aj im, a keď to ONI (tí čo sa súdia a niečo robia) vyhrajú potom sa pridajú. Keďže už budú mať cestičku prešliapanú bude to rýchlejšie a lacnejšie. Lenže ani táto etapa (zatiaľ) neskončila rýchlym happy endom. Ani nemohla – súdy na Slovensku nie sú rýchle. Preto sa začali objavovať známky únavy a depresie, že tu sa nič nedá, kopeme proti veľkým, za tým stojí Robo a podobne.

Preto sme zvolali regionálne stretnutia. Tu sa ukázalo, že ste pripravený za svoje bojovať, že si nenecháte kadiť na hlavu a toto im nedáte. A máte reálny dôvod – Ak im toto prejde, zoberú vám ďaleko viac. Vytvoril sa prípravný výbor na organizáciu razantných aktivít. A aby sme veci jasne oddelili a uvoľnili si ruky na jednoduché činy – bolo založené občianske združenie Energia budúcnosti. Je zakladané s podporou SAPI, SBA aj AMVE – teda fotovoltiky, bioplynu aj malej vody. Ale je pripravené organizovať odpor proti zbojstvu pre všetky časti alternatívnej energetiky – výroba elektriny z OZE aj KVET, miestna distribúcia, alternatívni dodávatelia – prosto všetci malí, ktorí sa pasujú s útlakom veľkých klasických.

Zvolanie protestu

Na 29. 5. 2015 sme ohlásili protest v Martine pred budovou pobočky ÚRSO – ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01, Martin. Okrem tých čo ich okradli o podporu na tento rok pozývame aj tých, čo teraz nie sú zasiahnutí. Sú jasnejšie a jasnejšie indície, že to nie je posledný pokus ako zrušiť podporu OZE a KVET. Ak teraz nezaberieme tak sa dopustia väčšieho zlodejstva. A zoberú vám viac.

Uvedomte si, už v roku 2013 na vás pripravili viacero pastí – zaviedli nelegálne G-komponent. Jeho podstata je v EU legálna, len nie slovenská výška a spôsob zavedenia. Namiesto v EU povolených 0,5 €/MWh, je 20 €/MWh a viac. Jeho nelegálnosť je hlbšia, preto si to na našej stránke prečítajte. Zmenili zákon, ale dôsledky a zneužitie sú vidieť až v 2015 roku.

Pri G-komponente sme bojovali, ale iba málo výrobcom došlo, že namiesto 0 €, alebo v EU legálnych 0,5 €/MWh (cca. 600 €/rok pre 1 MW fotovoltiku) platia cez 20 000 € ročne – po celú dobu fungovania elektrárne. To bude aj cez 300 000 €. Teraz v Akcii 1508 chcú uchmatnúť viac – okolo 70 mil. €. A ak im to dovolíme, pripravia a zrealizujú ďalšie aktivity. O jednej sa hovorí: v súčasnosti sa G-komponent platí iba vo výške 30 % z MRK. Vraj sa chystá jeho 100 % platba. To už nebude 20 000 € za rok ale okolo 70 000 €/rok/1 MW. A zasa krát doba životnosti.

Zlo nepotrebuje podporu, pre jeho rast stačí ak sú tí slušní ticho. Nepodporujme teda rast zla – ozvite sa, pomôžte nám byť vidieť a počuť. Dovidenia 29. 5. v Martine

Čo sme a prečo sme vznikli

Občianske združenie Energia budúcnosti vzniklo na základe aktuálnej potreby sa brániť proti organizovanému zbojstvu, ktoré sa deje v alternatívnej energetike.Nechceme sa len pasívne brániť, ale aktívne ukázať, že takt to ďalej nejde. Ak chceme žiť v slušnej spoločnosti treba začať zmenu. A nakoľko sa vyznáme a orientujeme najmä v energetike, tak začíname tu.